Jag är medlem i SEYF
(Svenska Estetikers Yrkesförbund)
sedan 2006.

 

Instagram


Öppettider:

Måndag - Torsdag 11.00 - 18.00

Fredag 11.00 - 16.00

Jag är oftast på plats från 9.00 varje dag och det finns tider att boka från den tiden!